WBSC objavio nove A?lanove Svjetskog softball sudaA?kog odbora

Lausanne (A�vicarska) – iz WBSC-a danas su objavili nove A?lanove regionalnog odbora softball sudaca, ukljuA?ujuA�i i delegateA�iz A?eA?ke, Japana i SAD-a. Novi sastav od devet A?lanova, rodno uravnoteA?enog odbora obuhvaA�a pet olimpijskih kontinenta – Afriku, Aziju, Ameriku, Europu i Oceaniju.

Christina Drumm (USA), Haruhi Goto (Japan) i Pavel Prachar (A?eA?ka) imenovani su u regionalni A�odbor WBSC softball suca.

Globalni odbor sudacaA�nadgleda aktivnosti i programe na svom podruA?ju, u suradnji s direktorom sudaca radeA�na treninzima sudaca iA�teA?ajevima za licencu, ukljuA?ujuA�i i web UmpSchool. Odbor takoA�er razmatra promjene pravila i daje tumaA?enja pravila i donosi preporuke WBSC Softball IzvrA?nom odbora.

OvajA�ojaA?ani globalni odbor sudaca – A?iji su A?lanovi bili dio 59 softball svjetskih prvenstava i imaju bogato olimpijsko softball iskustvo – takoA�er rjeA?ava strategije za jaA?anje rasta i obuku meA�u duA?nosnicima, kako se popularnost softball meA�u igraA?ima i A?kolskih programa nastavlja A?iriti.

WBSC softball direktor sudaca, Bob Stanton: “Kako naA? sport nastavljaA�rasti u cijelom svijetu, a posebno naA�novimA�podruA?jima u kojima seA�pokreA�u nova nacionalna prvenstava, vaA?no je da seA�naA?i programi takoA�er proA?ire kako bi se osigurao integritet i zdrav rast naA?eg sporta. Uvjeren sam da A�e ovaA�vrlo iskusna i predana ekspertna skupina pomoA�i u oblikovanju i provedbi naA?e strategije kako bi se zadovoljili rastuA�i zahtjevi naA?eg sporta “.

Christina Drumm dobila je WBSC sudaA?kuA�licencuA�2003. g. i sudila je naA�A?est softball svjetskih prvenstava i WBSC-sankcioniranom Svjetskom softball kupu. TakoA�er je obnaA?alaA�duA?nosti pomoA�nika UIC za WBSC juniorsko i seniorsko A?ensko svjetsko prvenstvo. Drumm je imenovana u SAD Softball nacionalni stoA?er suA�enja u 2015. godini.

Haruhi Goto dobila je WBSC sudaA?kuA�licencuA�u 2002. g. i sudila jeA�na svim razinama igre, ukljuA?ujuA�i olimpijske igre 2004. godine u Ateni, GrA?koj i tri softball svjetska prvenstva. Kao A?lan Japanskog softball saveza i Softball konfederacije sudaca Azije, ona pomaA?e u izboru i obuci sudaca u cijeloj Aziji.

Pavel Prachar dobio jeA�WBSC sudaA?kuA�licencuA�u 1992. g.A�Sudio jeA�na A?etiri Svjetska prvenstva i Afrika/Europa olimpijske kvalifikacije za Olimpijske igre 1996. godine. Prachar je takoA�er onaA?ao duA?nostA�ISF potpredsjednik za Europu A?etiri godine. U listopadu 2016. godine, imenovan je kao supredsjedatelj na poziciji direktor sudaca Europske softball federation of Suci supredsjedatelj, uz Carolien Stadhouders.

WBSC-SD Regionalni odbor sudaca koordinatora:

Direktor sudaca- Bob Stanton (Kanada)
Regionalni koordinator sudaca, Afrika- Vincent Maoeng (JuA?na Afrika)
Regionalni koordinator sudaca, Azija – Haruhi Goto (Japan)
Regionalni koordinator sudaca, Srednja Amerika i JuA?na Amerika – Santos Vasquez (Portoriko)
Regionalni koordinator sudaca, Europa – Pavel Prachar (A?eA?ka)
Regionalni koordinator sudaca, Sjeverna Amerika – Christina Drumm (United States)
Regionalni koordinator sudaca, Oceanija – Wayne Saunders (Novi Zeland)
Koordinator posebnih projekata – Margo Koskelainen (Australija)
Koordinator posebnih projekata – Marlies Struyve (Nizozemska)