Luka RiloviA� postao ESF licencirani sudac!

Na sudaA?kom seminaru koji se odrA?ao od 9.-15.08.2015. Luka RiloviA� uspjeA?no je poloA?io ispit i postao licencirani ESF sudac.Polaznici seminara imali su priliku suditi utakmice na sluA?benom ESF turniru M. Romeo Youth Trophy za djevojA?ice do 12 godina. Luka je pokazao odliA?ne sudaA?ke sposobnosti i dobio priliku suditi polufinale na plate-u i finale na prvoj bazi.