Dubrava i ove godine osvojila Zimsku ligu u kategoriji mladeA?i

U nedjelju 6.3.2016. odrA?an je posljednji turnir Zimske lige 2015/2016. U neizvjesnom finalu Dubrava je svladala Span rezultatom 4:3. A?estitamo svim klubovima na dobrim utakmicama i odliA?nom radu sa naA?im najmlaA�im naraA?tajima!

 

06.03.2014.A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� RezultatA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Sudio

 

09.50 – 10.30A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�PA-GSA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� 15:18A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Matej Bezjak

10.35 – 11.15A�A�A�A�A�A�A�A�A� GS-DUBA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A� 2:9A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Matej Bezjak

11.20 – 12.00A�A�A�A�A�A�A�A�A� SPN-GSA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� 15:4A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Lucas Trabadelo

12.05 – 12.50A�A�A�A�A�A�A�A�A� GS-PRIA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A� 3:11A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Lucas Trabadelo

 

ZAVRA�NICA:

13.40 – 14.20A�A�A�A�A�A�A�A�A� 1-2 (1)A�A�A�A�A�A�A�A� DUB-SPNA�A�A�A�A�A� A� 2:6A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Paula Duvnjak

14.25 – 15.05 A�A�A�A�A�A�A�A� 3-4 (2)A�A�A�A�A�A�A�A� PRI-GSA�A�A�A�A�A�A�A� 10:2A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Cesar

15.10 – 15.50A�A�A�A�A�A�A�A�A� pr1-pb2A�A�A�A�A�A�A� DUB-PRIA�A�A�A�A�A�A� A� 6:3A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Belas

15.55 – 16.35A�A�A�A�A�A�A�A�A� pb1-pb3A�A�A�A�A�A�A� SPAN-DUBA�A�A�A� A� 3:4A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Belas

 

KonaA?ni Poredak:

  1. Dubrava
  2. SPAN
  3. Princ
  4. Gornja Stubica
  5. A�pansko