Sabor hrvatskog sporta

Nacrt prijedloga Zakona o sportu koji je u zavrA?noj fazi javnog savjetovanja, neprihvatljiv je i loA? za hrvatski sport, jedan je od zakljuA?aka kojeg su jednoglasno usvojili sudionici Sabora hrvatskog sporta odrA?anog u utorak 26.05.2015.A�na KinezioloA?kom fakultetu u Zagrebu.

Na Saboru odrA?anom u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i KinezioloA?kog fakulteta SveuA?iliA?ta u Zagrebu (KIF), sudjelovalo je viA?e od 200 A?lanova iz redova nacionalnih sportskih saveza, A?upanijskih sportskih zajednica, olimpijaca i vrhunskih hrvatskih sportaA?a, sportskih institucija, ustanova i hrvatske akademske zajednice.

Nakon viA?esatne rasprave zakljuA?eno je da, prije izrade Zakona o sportu, Republika Hrvatska mora donijeti Nacionalni program sporta kao temeljni strateA?ki dokument. Sam Zakon trebao biti garancija autonomije sporta, sportskih organizacija, sportaA?a i sportskih djelatnika kao nuA?nom pretpostavkom svakog daljnjeg djelovanja u podruA?ju sporta A?to mu ovaj prijedlog ne daje. Sudionici Sabora, redom sportski radnici s terena, smatraju da je potrebna depolitizacija sporta, a sve pokuA?aje ostvarivanja politiA?kih interesa i prikupljanja politiA?kih poena preko sporta, naglaA?avaju u zakljuA?cima, osuA�uju i smatraju neprimjerenima.

Skup je otvorio ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar, koji se sloA?io s ovakvim ocjenama Nacrta: “Moram priznati da nisam zadovoljan predloA?enim izmjenama. No, nije kasno, vjerujem da A�e Zakon iA�i u proceduru kada se naA?elno sloA?imo oko veA�ine pitanja, iako se sigurno neA�e svi oko svega sloA?iti. Vjerujem da moA?emo producirati dobar Zakon na korist sporta i sportaA?a, i ako svi budu protiv njega, angaA?irat A�u se da ne proA�e u Saboru,” poruA?io je ministar.

Predsjednik Nacionalnog vijeA�a za sporta, Predrag Sloboda jasno je opisao nacrt Zakona o sportu.

“Zakon je neprimjenjiv i neprovediv u ovoj formi. Precizirali smo devet toA?aka zbog A?ega je tako, a na prvom mjestu smo izdvojili nedostatak strategije. To je osnovni dokument oko kojega se moramo dogovoriti i tek onda moA?emo prema toj strategiji oblikovati odgovarajuA�i Zakon o sportu.”

U ime Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) glavni tajnik Josip A?op nije skrivao nezadovoljstvo ovim nacrtom.

“U zadnje dvije godine drA?ava je svela sport na razinu ‘moA?vare’. Osvojenih 306 medalja hrvatskih sportaA?a samo proA?le godine dovoljno govori o tomu kakav je sport promotor Hrvatske. Kada gledam sve vas ovdje, pitam se tko ima pravo osporiti naA?e pravo da kaA?emo kako je ovaj prijedlog neprihvatljiv? Prvo se mora izraditi strateA?ki dokument, a tek onda Zakon o sportu, i to zakon koji nije usmjeren protiv jednog A?ovjeka, kluba ili saveza, veA� je usmjeren na dobrobit cjelokupnog sporta.”

Legendarni koA?arkaA?i trener Mirko Novosel istaknuo je kako je “ovo posljednji trenutak da neA?to uA?inimo jer je situacija katastrofalna”.

“Pogledajte samo gdje su Cibona, Mladost, Zadar i drugi velikani hrvatskog sporta. Ako je jedini cilj naA?ih klubova prodaja igraA?a kako bi preA?ivjeli, onda sportski rezultat ne moA?e postojati. Zakon mora govoriti o statusu sporta i sportaA?a te o financiranju sporta, sve ostalo je manje vaA?no. Amaterski sport je danas gotovo uniA?ten,” naglasio je Novosel, dok je jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportaA?a i vaterpolista Perica BukiA� dodao: “IA?A?ekivali smo novi Zakon, a dobili smo Nacrt koji je neprovediv, koji unazaA�uje umjesto da unaprjeA�uje. Baza svega su klubovi, a neki od najveA�ih, poput Mladosti, Cibone, Splita ili Zadra su pred gaA?enjem ili u vrlo zahtjevnim situacijama. Moramo se potruditi kako bi mladima osigurali uvjete kakve smo svojedobno mi imali.”

O statusu sporta govorio je i domaA�in skupa dekan KinezioloA?kog fakulteta Damir Knjaz.

“NaA?i ljudi sudjelovali su na poA?etku u izradi Nacrta, ali kada smo vidjeli da je 99 posto prijedloga odbijeno bez argumenata, odluA?ili smo da neA�emo viA?e sudjelovati jer je bilo oA?ito da je netko unaprijed odredio A?to bismo trebali potpisati. Veseli me A?to smo se okupili ovako svi na jednom mjestu, zajedno A?aljemo snaA?nu poruku,” poruA?io je Knjaz.

Organizatori su pozvali sve sudionike hrvatskog sporta da iskoriste pravo na raspravu u internetskom sustavu e-savjetovanja Vlade RH na adresi https://savjetovanja.gov.hr.

(izvor: Slobodna dalmacija)

ZakljuA?ci

Prezentacija – Zakon o sportu 2015 – HOO