HRVATSKI SOFTBALL SAVEZ

Trg K.Ćosića 11
10 000 Zagreb
Hrvatska

MB: 0966495
OIB: 42297809133
IBAN: HR7523400091100181706

email: ured@softball.hr

PREDSJEDNIK: Miljenko Hrman
TAJNIK: Edna Hajak

IZVRAŠNI ODBOR: Monika Gorkič, Danijel Cesar, Alen Magdalenić, Petra Čizmić Pokrajac, Vladimir Hajak, Dinko Regula, Nikica Pokrajac, Luka Bekić
NADZORNI ODBOR: IVan Balen, Juraj Sinković, Filip Knežević

PREDSTAVNIK u HOO-u: Edna Hajak
POVJERENIK ZA NATJECANJE: Danijel Cesar
POVJERENIK ZA SUCE: Mirza Njuhović
POVJERENIK ZA ZAPISNIA?ARE: Katarina Prskalo

Podijeli

Hrvatski Softball Savez

Predsjednik: Miljenko Hrman
Glavna tajnica: Edna Hajak

 

OIB: 42297809133
IBAN: HR7523400091100181706

O nama

Hrvatski softball savez osnovan je 28. svibnja 1994. godine u Zagrebu. Član je International Softball Federation (ISF) - Međunarodnog softball udruženja od 22. srpnja 1992. i European Softball Federation (ESF) - Europskog softball udruženja od 3. veljače 1996.