HRVATSKI SOFTBALL SAVEZ

Trg K.Ćosića 11
10 000 Zagreb
Hrvatska

MB: 0966495
OIB: 42297809133
IBAN: HR7523400091100181706

tel: +385 1 5617865
fax: +385 1 5613833
email: ured@softball.hr

Radno vrijeme: utorak, srijeda i četvrtak od 10 do 1

PREDSJEDNIK: Dinko Regula
TAJNIK: Dijana Perić

IZVRŠNI ODBOR: Edna Hajak, Danijel Cesar, Zdenko Ostović, Alen Magdalenić, Petra Čizmić Pokrajac, Vladimir Hajak, Dinko Regula, Antonella Validžić, Matija Grofelnik
NADZORNI ODBOR: Ina Šimičević, Zrinka Bojanić, Denis Polašek

PREDSTAVNIK u HOO-u: Edna Hajak
POVJERENIK ZA NATJECANJE: Danijel Cesar
POVJERENIK ZA SUCE: Mirza Njuhović
POVJERENIK ZA ZAPISNIČARE: Tihana Županić

Podijeli

Hrvatski Softball Savez

Predsjednik: Dinko Regula
Glavna tajnica: Dijana Perić

Tel. +385 1 5617865
Faks +385 1 5613833

OIB: 42297809133
IBAN: HR7523400091100181706

O nama

Hrvatski softball savez osnovan je 28. svibnja 1994. godine u Zagrebu. Član je International Softball Federation (ISF) - Međunarodnog softball udruženja od 22. srpnja 1992. i European Softball Federation (ESF) - Europskog softball udruženja od 3. veljače 1996.