II. Blue Convention

Od 9.-11.3.2018. u Pragu je odrA?ana je II. Blue Convention. Okupilo se preko 70 sudaca iz cijele Europe. Od hrvatskih sudaca na konferenciji su sudjelovali Tomislav Ozimec i Alen MagdaleniA�. IduA�e okupljanje je zakazano za A?etiri godine.

ViA?e proA?itajte na http://europeansoftball.org/articles/detail/664