Zimska liga

Odigrana je joA? jedna zimska liga (ukupno A?etiri turnira) za mlaA�e dobne kategotije.

KonaA?ni poredak po kategorijama je slijedeA�i:

Kadeti mix:

 1. A�pansko
 2. Dubrava
 3. Juniorska reprezentacija
 4. Princ 2
 5. SPAN
 6. Princ 1

MladeA?:

 1. Princ 1
 2. Dubrava
 3. SPAN
 4. A�pansko
 5. Princ 2

T-ball:

 1. A�pansko
 2. Princ 1
 3. Zagreb Giants