Što je to softball?

Softball je, prije svega, sport anglo-saksonskog govornog područja. Najrazvijeniji je u Americi, Australiji, Kanadi, kao i u Kini te Japanu dok se u Europi najjače ekipe nalaze u Nizozemskoj, Italiji i Češkoj. Ovo je jedan od manje poznatih sportova u Hrvatskoj, što za sobom povlači činjenicu da je i slabo razvijen. Jedan od razloga tome je i njegova kratka povijest u Hrvatskoj.

Softball igraju i žene i muškarci u više od 70 zemalja svijeta. Samo u SAD-u godišnje 26 milijuna odraslih, mladih, žena i muškaraca igra softball. Postoje dvije verzije softballa: slow pitch i fast pitch. Fast pitch je uobičajeniji, te se u Hrvatskoj ta verzija jedino i igra. U Hrvatskoj softball su do 2001. igrale samo žene. Od 2001. godine u Hrvatskoj se igra i službeno prvenstvo u muškom fast pitch softballu.

Kratka pravila

Softball se igra na skoro svim podlogama, iako je trava najčešća. Igra se na terenu koji se naziva dijamant, a igralište je podijeljeno na dva dijela: infield i outfield. Infield označuju kućna baza i tri baze. Udaljenost između baza je 18.46 m.

Ekipa se sastoji od devet igrača. Utakmica traje sedam inninga (izmjena).U svakom inningu obje momčadi po jedanput udaraju (napadaju) i igraju polje (brane se). Momčad koja u tih sedam inninga osvoji najviše bodova pobjeđuje.

Igrači udaraju po redoslijedu utvrđenom na početku utakmice. Udarač stoji u batter’s boxu (udračevo polje), a pitcher (bacač) mu pitcha tj. baca. Postoje dvije vrste pitcha: strike (dobar) i ball (loš). Strike je lopta koja je bačena u strike zonu, a nije udarena ili ju je udarač promašio ili ju je pak udario izvan igrališta u faul. Ball je kad je lopta bačena izvan strike zone, a igrač na nju nije zamahnuo. Kada igrač udari loptu mora trčati prema prvoj bazi. Ako udarač ne udari loptu na treći strike on je izbačen. Ako je prije trećeg strikea pitcher bacio četiri balla udaraču se dodjeljuje prva baza.

Nakon udarene lopte udarač pokušava napredovati od baze do baze. On može trčati samo ako je lopta udarena u unutar dvije faul linije. Bod je osvojen svaki put kad udarač optrči sve četiri baze. Kada igrač optrči sve baze kao rezultat samo jednog, svog, udarca to se popularno naziva “home run”.

Momčad u obrani prelazi u napad nakon što izbaci 3 udarača. Igrači se izbacuju tako da se udarena lopta ulovi u zraku ili se baci na bazu prije nego udarač stigne do nje. Ili, pak, kako smo već rekli nakon trećeg strikea.

U čemu se softball razlikuje od baseballa?

Softball se zasniva na baseballu, ali postoji nekoliko razlika. Lopta koja se koristi u softballu je veća, ali ne i mekša kao što bi se dalo zaključiti iz imena. Baseballska palica je nešto deblja od softballske i često je drvena, dok je u softballu metalna. U baseballu se pitcha preko ramena, a u softballu ispod ramena. Softball igralište je manje i igra se samo sedam inninga u usporedbi sa baseballom gdje se igra devet.

Podijeli

Hrvatski Softball Savez

Predsjednik: Miljenko Hrman
Glavna tajnica: Edna Hajak

 

OIB: 42297809133
IBAN: HR7523400091100181706

O nama

Hrvatski softball savez osnovan je 28. svibnja 1994. godine u Zagrebu. Član je International Softball Federation (ISF) - Međunarodnog softball udruženja od 22. srpnja 1992. i European Softball Federation (ESF) - Europskog softball udruženja od 3. veljače 1996.