ESCA Camp 2017 – za trenere i igraA?e

European Softball Coaches Association uvodi jedinstvenu priliku za sve softball trenere i igraA?e A?enskog fastpitch softballa (13-20 godina) – ESCA Camp 2017.

Ovaj kamp pripremio je Craig Montvidas, jedan od najuspjeA?nijih trenera softballa u Europi (zlatni hattrick s nizozemskom reprezentacijom), koji je takoA�er proveo dvije godine treniranju u ameriA?kom NPF-u. Craig A�e biti praA�en izvanrednom listom najboljih europskih trenera, kao i trenerima i posebnim gostima iz Sjedinjenih AmeriA?kih DrA?ava.

Kamp ESCA neA�e biti poseban samo zahvaljujuA�i instruktorima, nego i zbog strukture programa (predavanja plus mini-radionice) i tema – PoboljA?ajte svoje softball vjeA?tine. Kako napraviti svoj put do softball fakulteta? Kako odabrati pravu rukavicu ili palicu? Saznajte viA?e o mentalnom treningu. Kako odrediti A?to treniratiA�tijekom godine?

ZA IGRAA?E
Ako ste igraA?, pohaA�anje ovog kampa pomoA�i A�e vam da saznate viA?e o razliA?itim aspektima softballa, ali A?to je joA? vaA?nije, nauA?it A�ete viA?e o sebi kao igraA?u. PojedinaA?ne lekcije doA�i A�e kao nagrada za vaA? naporan rad tijekom dnevnih predavanja. Ovaj kamp je alat za pojaA?avanje vaA?e softball karijere, ovaj kamp je mjesto gdje izbjeA�i “prosjek” i poA?eti graditi svoju “izuzetnost”.

ZA TRENERE
Treneri, imat A�ete priliku raditi rame uz rame s instruktorima. Zajedno s vama vodit A�e kamp, sve A?to trebate uA?initi jest sluA?ati, gledati i dati sve od sebe. Svaki trener A�e dobiti svoju pojedinaA?nu evaluaciju. Bit A�e posebne rasprave samo za trenere i dosta vremena za pitanja na koja treba odgovoriti.

DETALJI
MJESTO: Diessen, Nizozemska
DATUMI:
Kamp 1 – nedjelja, 15. listopada – srijeda, 18. listopada
Kamp # 2 – A?etvrtak, 19. listopada – nedjelja, 22. listopada
Kamp 3 – nedjelja, 22. listopada – srijeda, 25. listopada
Kamp # 4 – A?etvrtak, 26. listopada – nedjelja, 29. listopada
Cijena: 360 eura za igraA?e i 260 eura za trenere – ukljuA?uje poduku, prehanu i smjeA?taj (3 noA�i). Popust za grupe: Ako trener registrira zajedno s pet svojih igraA?a, na njihove naknade primjenjuje se popust na sljedeA�i naA?in: trener – 230 eura, igraA?i – 330 eura

REGISTRACIJA i VIA�E DETALJI na coaches.europeansoftball.org